Головна

Міністерство аграрної політики та продовольства України
ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»

Акредитація

Наше Підприємство акредитовано згідно вимог EN iSO/IEC 17065:2014

Єдина в Україні лабораторія акредитована в Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння ISTA, що видає сертифікати міжнародного зразка.

   

Наші лабораторії акредитовані згідо вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017