До уваги імпортерів насіння!

 

     Відповідно до статті 20 абзаців 5 та 6 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» та пунктів 31, 32 та 33, «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 97 від 21 лютого 2017 рлку, насіння і садивний матеріал, що ввозяться на територію України та на які видані сертифікати ОЕСР та сертифікати ISTA, не потребують додаткової перевірки показників, зазначених у цих сертифікатах. Насіння і садивний матеріал, що ввозяться для реалізації на території України, повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.
Під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка (ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння країн-експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством.
Визнанню на підставі угод підлягають іноземні сертифікати за умови, що зазначені в іноземному сертифікаті обов’язкові вимоги і норми відповідають вимогам і нормам, чинним в Україні.
У разі дотримання вимог орган із сертифікації приймає рішення про визнання іноземного сертифіката та на підставі його даних видає сертифікат згідно із законодавством.
У разі недотримання вимог орган із сертифікації або його підрозділ приймає рішення про:
визнання результатів сертифікації із застосуванням додаткових процедур із сертифікації, в разі проведення яких видається сертифікат згідно із законодавством;
неможливість визнання іноземного сертифіката та необхідність проведення комплексу заходів із сертифікації.