До уваги аудиторів із сертифікації!

До уваги аудиторів із сертифікації, що провадять свою діяльність як незалежні експерти! Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» запрошує до співпраці та повідомляє

Відповідно до ст. 182 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у сфері насінництва та розсадництва:

визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання;

відбір проб;

брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, а роботи із визначення сортових якостей інших категорій можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою відповідного центрального органу виконавчої влади чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу.

Відповідно до пунктів 10 та 11 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, в заявці на проведення сертифікації вказується  інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів та не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.

До відома! Незалежний експерт — фізична особа, яка здійснює незалежну від інших професійну діяльність, має спеціальні знання і навики, відповідний рівень кваліфікації, що підтверджені компетентними органами, та на замовлення здійснює експертизу,  відповідає перед заявником за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання заявника на проведення експертизи і не є автором, дослідником об’єкта експертизи, будь-яким чином не пов’язаний з об’єктом експертизи та за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

 На сьогодні, відповідно до законодавства, єдиним органом з оцінки відповідності, уповноваженим на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва з правом видачі сертифікатів на сортові якості насіння і садивного матеріалу є Орган сертифікації Державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Компетентність органу сертифікації підтверджена Рішенням Національного агентства з акредитації України та атестатом про акредитацію №1О328 від 31.10.2017.

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» передбачено, що орган з оцінки відповідності зобов’язаний вживати заходів, щодо залучення, в процесі виконання робіт із сертифікації, штатних працівників органу з сертифікації а також осіб, які працюють за індивідуальними контрактами або угодами, що забезпечують управлінський контроль за ними та виконання ними систем/процедур органу з сертифікації. Крім того, Орган з сертифікації повинен вимагати від осіб, залученого до процесу сертифікації, підписати контракт або інший документ щодо роботи, відповідно до якого він зобов’язується дотримуватись правил і процедур щодо сертифікації, конфіденційності, неупередженості, незалежності від комерційних та інших інтересів.

Враховуючи зазначене, для залучення Підприємством до процесу виконання робіт із сертифікації аудитора із сертифікації, який провадить діяльність як незалежний експерт, аудитору із сертифікації необхідно звернутись до Підприємства для укладання договору про співпрацю.

Для укладення договору, аудитору із сертифікації, який провадить діяльність як незалежний експерт необхідно подати до Підприємства наступні документи:

відомості із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

копію довідки про взяття на облік згідно із статтями 63 та 65 Податкового кодексу України;

До вдома! Відповідно до ст. 178 Податкового кодексу України,. особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього Кодексу.

копію Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

інформацію щодо поштової та юридичної адрес, засобів зв’язку та банківських реквізитів для здійснення взаєморозрахунків.

Інформацію необхідно надіслати на адресу Підприємства: 03190, м. Київ,
вул. Януша Корчака, 9/12.