До уваги суб’єктів насінництва!

Керуючись Законом України «Про насіння і садивний матеріал», а саме  статтею 15  —  насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на  насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

насіння за сортовими та посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

Виходячи зі статті 17  Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  та пункту 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів  на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 97 від 21.02.2017 року, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

насіння — сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості;

садивний матеріал — сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

Використання для сівби/ посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється органом з оцінки відповідності шляхом аналізу проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу аудиторами з сертифікації (агрономами-інспекторами).

Відповідно до ДСТУ 4138-2002, п.4.2.1. маса партії насіння, від якої відбирають пробу, не повинна перевищувати кількості вказаної у графі 2 додатку А. Якщо партія насіння перевищує цю кількість, її поділяють на контрольні одиниці.  Для (ДН) добазового та (БН) базового насіння кожна контрольна одиниця сформованої партії насіння є самостійною партією, на яку видається окремий посівний сертифікат. Аналогічно проводиться поділ на контрольні одиниці сформованих партій (СН) сертифікованого насіння.

Якщо за результатами аналізу проб насіння та/або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, на таке насіння та/або садивний матеріал видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу.

Відповідно до ДСТУ 4138-2002, п.13.3.3. окремо на кожну партію               (контрольну одиницю) кондиційного насіння (всіх категорій), яке призначене для реалізації у межах України, видається  сертифікат, що засвідчує його посівні якості.

Підсумовуючи вищезазначене,  державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» доводить до відома суб’єктів насінництва,  що сертифікат, який засвідчує посівні якості насіння, видається окремо на кожну партію насіння ( контрольну одиницю) відповідно до діючих нормативних документів.