Erasmus


Програма Європейського Союзу — ERASMUS+

ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” бере участь у Проекті Європейського Союзу Еразмус+ у напряму Розвиток потенціалу вищої освіти “Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи/AgLab”.

З метою активізації співпраці в рамках згаданого проекту підписано Меморандум між ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” та Національним університетом м. Любляна (Словенія).

Дата початку проекту: 15.10.2017
Тривалість проекту: 36 місяців
Дата закінчення проекту: 14.10.2020
Мета проекту: Покращення контролю якості продукції агро-продовольчого комплексу у країнах, що стали асоційованими членами Європейського Союзу шляхом покращення навчання фахівців.

Очікувані результати:
— створення спеціалізованих курсів для післядипломного навчання працівників лабораторій;
— оновлення навчання, що проводиться лабораторіями;
— створення платформи для постійного співробітництва та обміну інформацією між університетами та лабораторіями країн ЄС та партнерських країн.

В період з 9 по 13 квітня 2018 року відбувся навчальний візит представника ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” до м.Терамо (Італія).

В ході візиту учасники відвідали Університет м. Терамо, експериментальний інститут зоопрофілактики м. Терамо, компанії De Cello та Chitra vini, де познайомились з етапами виробництва продукції та роботою лабораторій якості на підприємствах.

Взяли участь в лабораторній роботі щодо визначення антиоксидантів в продуктах харчування, виявлення пестицидів, вивчили проведення сенсорного аналізу та вакуумного просочування.

В період з 7 по 11 травня 2018 року відбувся навчальний візит представника ДП “Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції” до м.Любляна (Словенія).

В ході тренінгу учасники відвідали Агрономічний факультет Університету м. Любляна, де детально познайомились з роботою лабораторії кафедри селекції та генетики, брали участь в проведенні лабораторних досліджень, а саме визначали якість сільськогосподарської продукції, яка надходить від підприємств.

                         

 

Project “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab)

Program Erasmus +, project KA2 n° 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001)

Звіт про поїздку

Згідно з проектом ЄС Erasmus + «Підвищення кваліфікації в лабораторній практиці для агропродовольчих фахівців у Східній Європі» (Ag-Lab), навчальний тиждень пройшов у Інституті вищої освіти в галузі харчової науки, здоров’я тварин, сільськогосподарських та екологічних наук ( VetAgro-Sup) з 8 квітня по 12 квітня. Тренінг був присвячений питанням метрології: розрахунку невизначеності вимірювань, валідації методу ПЛР у реальному часі в рамках програми Erasmus + «Розбудова потенціалу» проекту «AG-Lab».

08.04.2019 У перший день тренінгу презентації виконав менеджер з метрології Роберт Жерар у VetAgro-Sup:

  • презентація Інституту вищої освіти в галузі харчової науки, охорони здоров’я тварин, сільськогосподарських та екологічних наук (VetAgro-Sup);
  • презентація програми Excel у метрології та способи її роботи.

09.04.2019 На другий день навчання ми дізналися і вдосконалили наші навички, як розрахувати невизначеність вимірювань перевірки балансу в застосуванні Excel.

10.04.2019 На третій день навчання ми дізналися і вдосконалили наші навички, як розрахувати невизначеність вимірювань калібрування піпетки і термометра в застосуванні Excel.

11.04.2019 На четвертий день керівник та спеціалісти відомчої референс-лабораторії ознайомили нас з валідацією методу ПЛР у реальному часі.

12.04.2019 На п’ятий день було присвячено:

  • перегляд тижня;
  • практиці розрахунку невизначеності вимірювань при застосуванні Excel;
  • робота в калібрувальній лабораторії з тепловим обладнанням.

Наприкінці зустрічі всім учасникам були надані сертифікати про участь у заході.

Висновок: результатом участі в тренінгу тижня є отримані знання та досвід роботи в застосуванні Excel в метрології та валідації методу ПЛР у реальному часі.

19.04.2019

Project “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab)

Program Erasmus +, project KA2 n° 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001)

                          Minute of the expert mission / Протокол експертної місії

Kyiv, 14 – 15 May 2019

Місце знаходження: Київ, вул. Стельмахи, 6а, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»

Учасники: Мануель Сергі (Університет Терамо) як експерт, співробітники Агроосвіти, Інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», Білоцерківський національний аграрний університет .

Зустріч з командами двох українських лабораторій, які беруть участь у проектах, та викладачами з університетів.

Ця зустріч була присвячена перевірці аналітичних методів для забруднюючих речовин у харчових продуктах з використанням газової та рідинної хроматографії. Пан Сергі дав поняття про безпеку харчових продуктів, пояснив історію гармонізації вимог до якості та безпеки харчових продуктів в Європейському Союзі, історію гармонізації вимог до лабораторного контролю та представляв відповідний регламент ЄС, списки заборонених продуктів та регульованих забруднюючих речовин у продуктах харчування. Він презентував процедури валідації двох методів контролю харчових продуктів: методів скринінгу та підтверджуючого методу рідинної або газової хроматографії у поєднанні з мас-спектрометрією.

 

Після теоретичної частини було організовано візит до лабораторії Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції. Під час цього візиту були обговорені різні практичні питання з командою лабораторії: процедура оцінки результатів аналізу залежно від максимально допустимого рівня, визначення максимально допустимого рівня, відповідність українського законодавства регулюванню ЄС, процес прийняття рішень та звітність аналізує результати, можливі наслідки.

 

14.05.2019

Project “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab)

Program Erasmus +, project KA2 n° 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001)

Звіт про поїздку

Згідно проекту ЄС Erasmus+ «Удосконалення навичок для сільськогосподарських експертів у Східній Європі» (Ag-Lab), навчальний тиждень відбувся в університеті Терамо з 20 травня по 24 травня. Тема: «Показники безпеки харчових продуктів» в рамках програми Erasmus+ «Розбудова потенціалу» проекту «AG-Lab».

20.05.2019 Привітання в університеті, візит до лабораторії факультету біологічних наук, Інституту зоопрофілактики в Терамо (офіційна національна лабораторія з виявлення забруднюючих речовин, біологічних небезпек і ветеринарних інспекцій).

 

21.05.2019 Використання вакуумного просочення для стабілізації харчових продуктів і збагачення функціональних сполук (рослинної їжі та м’яса): основні принципи, поняття та методи, порівняння з традиційними методами.

 

22.05.2019 Візит до компанії De Cecco (макаронів) і Zaccagnini Vignaiolo d’Abruzzo (Вино).

 

23.05.2019 Проведення практичних лабораторних досліджень

  • Відхилення мікотоксинів у різних харчових матрицях з використанням твердофазної екстракції (SPE) та UHPLC — MS / MS.
  • Покращення точності сенсорного аналізу: порівняння між рейтингом, міжміським підрахунком та міжміським оцінюванням, що є апостеріорною нормалізацією даних. Випадок шоколаду.

 

24.05.2019 Аналізи антиоксидантної здатності: класичні та наноматеріальні методи. Вимірювання вмісту фенолів у харчових продуктах за допомогою аналізів на основі наночастинок Folin, ABTS, золота та срібла; амперометричне визначення і аналіз АОС.

Наприкінці зустрічі всім учасникам були надані сертифікати про участь у заході.

 Висновок: Результатом щотижневого тренінгу є знання та досвід у лабораторії та застосування різних методів дослідження для аналізу якості та безпеки сільськогосподарської продукції.

 27.05.2019