Повідомлення!

11.10.2017

Фізичним особам – підприємцям та юридичним особам, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу для його реалізації згідно законодавства України

10/10/2017     №487

 ЛИСТ – РОЗ’ЯСНЕННЯ

       Суб’єкти насінництва та розсадництва, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які планують здійснювати реалізацію насіння  урожаю 2018 року,  мають у 2017 році  провести оформлення документації на насіння відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон) та Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 (далі – Порядок 97).

Читать далее

До Уваги!

04.10.2017

Щодо проведення польового оцінювання

     Міністерство аграрної політики та продовольства України розглянуло лист Національної академії аграрних наук України від 19.07.2017 № 5-1/131 стосовно проведення польового оцінювання посівів категорії добазового насіння та повідомляє. Відповідно до статті 1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі-Закон) добазове насіння – насіння первинних ланок насінництва, що використовують для подальшого його розмноження і отримання базового насіння. Разом з тим, до первинних ланок насінництва відносяться посіви (насадження) розсадників добору і розмноження визнаного сорту добазового насіння. В той же час, всі селекційні роботи (оцінка, добори) на посівах добазового насіння здійснюється відповідальними працівниками науково-дослідних установ (підтримувачів сортів) та завершуються на стадії розсадників розмноження другого року. З урахуванням того, що НААНУ є установою, яка здійснює наукове забезпечення галузі насінництва та розсадництва, Мінагрополітики погоджується з пропозицією щодо початку офіційного проведеня польового оцінювання насіннєвих посівів, з метою видачі відповідного сертифікату та реалізації, на стадії розсадників розмноження другого року. В інших випадках польове оцінювання доцільно проводити починаючи з посівів категорії базового насіння генерації супереліти. Для встановлення походження висіяного насіння для закладки вищезазначених генерацій слід використовувати дані, які містяться в актах на роботи у первинних ланках насінництва, польових журналах та супровідних документах згідно ДСТУ 4138-2002 та ДСТУ 2240-93, що видані в ході здійснення внутрішньогосподарського контролю.

ДО УВАГИ ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ!

ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» повідомляє, що Порядок маркування та пакування партій насіння і форми етикетки затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 10 липня 2017 року № 348 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 року за № 1142/31010.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
10 липня 2017 року № 348

Форма
етикетки для маркування партії насіння

Примітки:
1. Форма етикетки прямокутна, мінімальний розмір (довжина х ширина) – 110 х 67 мм. Текст друкується чорним кольором.
2. На лицьовому боці етикетки лівий край з написом «Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» обкантовано чорною смугою завширшки 30 міліметрів, решта лицьового боку етикетки фарбується таким кольором:
для добазового насіння – білим з фіолетовою смужкою завширшки 10 міліметрів, розміщеною по діагоналі з лівого нижнього кута етикетки;
для базового насіння – білим;
для сертифікованого насіння першої генерації, гібридів першого покоління – блакитним;
для сертифікованого насіння другої генерації, наступних генерацій – червоним, для суміші насіння – зеленим;
для неостаточно сертифікованого насіння – сірим.
3. По центру лицьового боку етикетки наведено фоновою сіткою дві великі літери «UA».
4. У нижній частині етикетки зазначається її індивідуальний номер, визначений державним підприємством «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК                                                                                               В. Топчій

Позначки, які наносяться безпосередньо на упаковку з гібридним насінням та насінням батьківських форм соняшнику та кукурудзи. (Завантажити)

Роз’яснення

Роз’яснення

Щодо здійснення сертифікації
насіння призначеного для
міжнародної торгівлі

    Для отримання сертифікату на насіння Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (далі – сертифікат ISTA) виробник насіння має:

  • подати відповідну заяву, до якої додати копії сертифікатів що засвідчують сортові якості насіння;
  • передати відібрані, акредитованим відбірником за Правилами ISTA, проби насіння до лабораторії ISTA;
  • за результатами аналізів отримати протокол випробувань та Міжнародний оранжевий сертифікат ІSТА.\

Для отримання сертифікату на насіння Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – сертифікат ОЕСР) виробник насіння має:

  • подати відповідну заяву, до якої додати копії сертифікатів ISTA та копії сертифікатів що засвідчують сортові якості насіння;
  • отримати сертифікат ОЕСР.

До Уваги!

20.09.2017

Щодо видачі сертифікатів ОЕСР

Міністерство аграрної політики та продовольства України розглянуло лист ДП « Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» від 28.08.2017 № 401, стосовно можливості видачі Сертифікатів ОЕСР на насіння сортів рослин, занесених до Реєстру сортів рослин України, але не занесених до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та повідомляє.
Відповідно до пункту 3 частини ІІ Правил та Директив, спільних для всіх насіннєвих Схем ОЕСР, насіння сортів та батьківських компонентів, занесених до державних реєстрів сортів рослин країн, до насіннєвих Схем яких вони приєдналися, є придатним для сертифікації згідно зі Схемами з подальшою видачею сертифікатів ОЕСР.

До уваги виробників насіння!

13.06.2017

    ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» повідомляє, що Порядок маркування партій насіння, затверджений Постановою Кабінету Міністрів № 447 від 22 травня 2013 року не є дійсним у зв’язку з втратою чинності на підставі Постанови Кабінету Міністрів № 97 від 21.02.2017 року.
Разом з цим повідомляємо, що на сьогоднішній день на виконання Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджений Постановою Кабінету Міністрів № 97 від 21 лютого 2017 року, Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект Порядку маркування та пакування партій насіння, який зокрема передбачає оновлену форму етикетки для маркування партій насіння, та який буде затверджений найближчим часом.

До уваги імпортерів насіння!

 

     Відповідно до статті 20 абзаців 5 та 6 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» та пунктів 31, 32 та 33, «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 97 від 21 лютого 2017 рлку, насіння і садивний матеріал, що ввозяться на територію України та на які видані сертифікати ОЕСР та сертифікати ISTA, не потребують додаткової перевірки показників, зазначених у цих сертифікатах. Насіння і садивний матеріал, що ввозяться для реалізації на території України, повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.
Під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка (ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння країн-експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством.
Визнанню на підставі угод підлягають іноземні сертифікати за умови, що зазначені в іноземному сертифікаті обов’язкові вимоги і норми відповідають вимогам і нормам, чинним в Україні.
У разі дотримання вимог орган із сертифікації приймає рішення про визнання іноземного сертифіката та на підставі його даних видає сертифікат згідно із законодавством.
У разі недотримання вимог орган із сертифікації або його підрозділ приймає рішення про:
визнання результатів сертифікації із застосуванням додаткових процедур із сертифікації, в разі проведення яких видається сертифікат згідно із законодавством;
неможливість визнання іноземного сертифіката та необхідність проведення комплексу заходів із сертифікації.