РОЗ’ЯСНЕННЯ Фізичним-особам – підприємцям, юридичним особам та незалежним експертам.

ЛИСТ-РОЗЯСНЕННЯ

щодо визначення сортових
якостей насіння і садивного
матеріалу (окрім добазового і базового
насіння та категорій вихідного
і базового садивного матеріалу)

        Статтею 182 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» встановлено, що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

        Агроном-інспектор (аудитор із сертифікації), який провадить діяльність як незалежний експерт (далі – незалежний експерт) надає послуги з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання), крім  категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу.

        Під час надання послуг незалежний експерт зобов’язаний дотримуватись чинного в Україні законодавства, нормативних документів, методик проведення інспектування. Крім того незалежний експерт зобов’язаний дотримуватись вимог, які встановлені, пунктом 14.1.226 статті 14,   пунктом 65.2. статті 65 Податкового кодексу України, пунктами 6.7, 6.8 Розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, який затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011  № 1588.

        Єдиним органом з оцінки відповідності, на сьогодні, уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва з правом видавати сертифікати на сортові якості насіння і садивного матеріалу є Орган сертифікації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ДП «Центр експертизи сільгосппродукції»).

           Компетентність органу сертифікації підтверджена Рішенням Національного агенства з акредитації України та атестатом про акредитацію № 10328 від 31.10.2017 року.

       Розділом 6 (п. 6.1.1) ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» передбачено, що орган з оцінки відповідності зобов’язаний вживати заходів, щодо можливості залучення, в процесі виконання робіт із сертифікації, штатних працівників органу з сертифікації а також осіб, які працюють за індивідуальними контрактами або угодами, що забезпечують управлінський контроль за ними та виконання ними систем/процедур органу з сертифікації.

    Статтею 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», передбачено, що  органи центральної влади, що здійснюють контроль за діяльністю органів з оцінки відповідності (сертифікації) зобов’язані вживати заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів в діяльності органів з оцінки відповідності.

      Таким чином,  з метою реалізації своїх обов’язків передбачених ДСТУ, ДП «Центр експертизи сільгосппродукції» має право залучати в процесі виконання робіт із сертифікації, незалежних експертів, які:

 1. включені до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
 2. підтвердили свою компетентність на відповідність критеріям встановленим системою управління органу сертифікації (практичний моніторинг);
 3. уповноважені на самостійне виконання робіт органом сертифікації на підставі договору, відповідно до якого він зобов’язується:
  a) дотримуватися правил, визначених органом з сертифікації, зокрема, тих, що стосуються конфіденційності та незалежності від комерційних та інших інтересів;
  b) з метою запобігання конфлікту інтересів повідомляти про будь-який попередній та/або теперішній зв’язок з:
  — постачальником чи розробником продукції, або провайдером чи розробником послуг, оператором чи розробником процесів до оцінювання або сертифікації, на яке він був призначений;
  с) повідомити про будь-яку відому їм ситуацію, яка може створити конфлікт інтересів для них або для органу з сертифікації.

Однією із основних вимог до незалежного експерта є відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки, включаючи але не обмежуючись, приватним інтересом у сфері насінництва та розсадництва, в якій він виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

До уваги виробників насіння і садивного матеріалу багаторічних культур!

Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» пропонує до розгляду проект змін та доповнень до «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97, які враховують особливості сертифікації садивного матеріалу багаторічних культур та гармонізуються з основними вимогами сертифікації в країнах ЄС (стандартами сертифікації ЄОЗР).
Читать далее

Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» повідомляє про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

Назва органу управління Міністерство аграрної політики та продовольства України
Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 39394238, Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 6-а, тел.(044)233-74-03
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

 

найменування частина вбудованого нежитлового приміщення
реєстровий номер майна 1468610780000
місцезнаходження м. Київ, вул. Януша Корчака,9/12
загальна площа, м2 31
вартість майна за незалежною оцінкою, грн. 502 000,00

 

максимально можливий строк оренди 2 роки 11 місяців
мета використання розміщення офісу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03190, м. Київ, вул. Януша Корчака 9/12, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

В НУБіП підвищили кваліфікацію фахівці ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»

      Вперше після багаторічної перерви на підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти заїхали фахівці – інспектори з сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» із всіх областей України. Всього 66 осіб.

Читать далее

До уваги юридичних та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність в сфері насінництва та розсадництва

 

До уваги юридичних та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність в сфері насінництва та розсадництва

Інформуємо про необхідність своєчасної подачі заяв (до початку проведення польового оцінювання посівів та  багаторічних насаджень)
з метою включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва
та розсадництва на 2018 рік.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 №198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва
та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр», заяви подаються за визначеними формами на адресу: 01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

До уваги суб’єктів насінництва!

Керуючись Законом України «Про насіння і садивний матеріал», а саме  статтею 15  —  насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на  насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

Читать далее

ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції» обговорили питання системи збору роялті.

ДП «Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції» обговорили питання системи збору роялті.

12 грудня 2017 року відбувся професійний галузевий спільний веб-семінар з питань впровадження системи збору роялті та побудов організаційної моделі.

Читать далее

До уваги суб’єктів насінництва та розсадництва!

08.11.2017

Відповідно до статтей 18-181 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», орган з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва:

встановлює відповідність насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства в сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

 • здійснює лабораторний сортовий контроль насіння і садивного матеріалу;
 • видає сертифікати на сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу;
 • здійснює інші функції, на виконання яких його уповноважено відповідно до цього Закону.

Читать далее