Повідомлення!

11.10.2017

Фізичним особам – підприємцям та юридичним особам, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу для його реалізації згідно законодавства України

10/10/2017     №487

 ЛИСТ – РОЗ’ЯСНЕННЯ

       Суб’єкти насінництва та розсадництва, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які планують здійснювати реалізацію насіння  урожаю 2018 року,  мають у 2017 році  провести оформлення документації на насіння відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон) та Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 (далі – Порядок 97).

    Відповідно до розділу III статті 12 Закону фізичні особи – підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

    Фізичні особи – підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації за умови їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених Законом.

   Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

   Відповідно до Порядку 97 кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватись сертифікатами, що засвідчують сортові якості насіння, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості.

  Сертифікації підлягає:

   насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

   насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та які вирощуються з метою експорту.

   Звертаємо також увагу на пункти 8-10 Порядку 97, якими  передбачено процедуру проведення сертифікації  та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу та подання відповідного пакету документів, що додаються до Заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, а саме особливу увагу звертаємо на вимоги пункту 10 Порядку 97 щодо подання копій сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження.

   Підсумовуючи вищезазначене, повідомляємо що суб’єкти насінництва, які планують у 2018 році здійснювати реалізацію насіння та садивного матеріалу, для отримання відповідних сертифікатів у наступному році повинні будуть подати як додаток до Заявок на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу та визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (вимоги пунктів 8-10 Порядку ) відповідні сертифікати на насіння або садивний матеріал попередньої генерації.