РОЗ’ЯСНЕННЯ Фізичним-особам – підприємцям, юридичним особам та незалежним експертам.

ЛИСТ-РОЗЯСНЕННЯ

щодо визначення сортових
якостей насіння і садивного
матеріалу (окрім добазового і базового
насіння та категорій вихідного
і базового садивного матеріалу)

        Статтею 182 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» встановлено, що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

        Агроном-інспектор (аудитор із сертифікації), який провадить діяльність як незалежний експерт (далі – незалежний експерт) надає послуги з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання), крім  категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу.

        Під час надання послуг незалежний експерт зобов’язаний дотримуватись чинного в Україні законодавства, нормативних документів, методик проведення інспектування. Крім того незалежний експерт зобов’язаний дотримуватись вимог, які встановлені, пунктом 14.1.226 статті 14,   пунктом 65.2. статті 65 Податкового кодексу України, пунктами 6.7, 6.8 Розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, який затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011  № 1588.

        Єдиним органом з оцінки відповідності, на сьогодні, уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва з правом видавати сертифікати на сортові якості насіння і садивного матеріалу є Орган сертифікації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ДП «Центр експертизи сільгосппродукції»).

           Компетентність органу сертифікації підтверджена Рішенням Національного агенства з акредитації України та атестатом про акредитацію № 10328 від 31.10.2017 року.

       Розділом 6 (п. 6.1.1) ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» передбачено, що орган з оцінки відповідності зобов’язаний вживати заходів, щодо можливості залучення, в процесі виконання робіт із сертифікації, штатних працівників органу з сертифікації а також осіб, які працюють за індивідуальними контрактами або угодами, що забезпечують управлінський контроль за ними та виконання ними систем/процедур органу з сертифікації.

    Статтею 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», передбачено, що  органи центральної влади, що здійснюють контроль за діяльністю органів з оцінки відповідності (сертифікації) зобов’язані вживати заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів в діяльності органів з оцінки відповідності.

      Таким чином,  з метою реалізації своїх обов’язків передбачених ДСТУ, ДП «Центр експертизи сільгосппродукції» має право залучати в процесі виконання робіт із сертифікації, незалежних експертів, які:

 1. включені до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
 2. підтвердили свою компетентність на відповідність критеріям встановленим системою управління органу сертифікації (практичний моніторинг);
 3. уповноважені на самостійне виконання робіт органом сертифікації на підставі договору, відповідно до якого він зобов’язується:
  a) дотримуватися правил, визначених органом з сертифікації, зокрема, тих, що стосуються конфіденційності та незалежності від комерційних та інших інтересів;
  b) з метою запобігання конфлікту інтересів повідомляти про будь-який попередній та/або теперішній зв’язок з:
  — постачальником чи розробником продукції, або провайдером чи розробником послуг, оператором чи розробником процесів до оцінювання або сертифікації, на яке він був призначений;
  с) повідомити про будь-яку відому їм ситуацію, яка може створити конфлікт інтересів для них або для органу з сертифікації.

Однією із основних вимог до незалежного експерта є відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки, включаючи але не обмежуючись, приватним інтересом у сфері насінництва та розсадництва, в якій він виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.