Роз’яснення

Роз’яснення

Щодо здійснення сертифікації
насіння призначеного для
міжнародної торгівлі

    Для отримання сертифікату на насіння Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (далі – сертифікат ISTA) виробник насіння має:

  • подати відповідну заяву, до якої додати копії сертифікатів що засвідчують сортові якості насіння;
  • передати відібрані, акредитованим відбірником за Правилами ISTA, проби насіння до лабораторії ISTA;
  • за результатами аналізів отримати протокол випробувань та Міжнародний оранжевий сертифікат ІSТА.\

Для отримання сертифікату на насіння Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – сертифікат ОЕСР) виробник насіння має:

  • подати відповідну заяву, до якої додати копії сертифікатів ISTA та копії сертифікатів що засвідчують сортові якості насіння;
  • отримати сертифікат ОЕСР.